NL | FR | ENG

Tarieven

Het is niet evident een standaard uurtarief te hanteren. Een aantal parameters eigen aan iedere opdracht verklaren individuele verschillen. Voorbeelden zijn ondermeer de complexiteit van de opdracht, de duurtijd ervan, de specifieke situatie waarin de cliënt zich bevindt, ...

Het uiteindelijke tarief wordt steeds in onderling overleg met de cliënt vastgelegd. Het is bovendien onontbeerlijk een aantal duidelijke afspraken terzake contractueel vast te leggen vooraleer de opdracht aan te vatten.

Anderzijds wensen we enige houvast te bieden aan ons cliënteel. Een gemiddeld uurtarief bedraagt 125 EURO. Een gemiddeld dagtarief bedraagt 950 EURO.

Dit tarief omvat alle "normale" uitgaven, er worden dan ook geen bijkomende forfaits of vergoedingen aangerekend. De bedragen zijn exclusief BTW.

Het is evident dat een aantal uitzonderlijke onkosten zoals o.a. verplaatsingen in het buitenland afzonderlijk worden aangerekend.

Tot slot verwijzen we u graag naar onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden - Sitemap


CMC bvba - Lindenlaan 7 – 9250 Waasmunster - Tel: 32 (0)52/46.46.46 - GSM: 32 (0)475/37.39.24 - Email: info@clinckaert.eu