NL | FR | ENG

Diensten

Graag bieden we u via onderstaand overzicht een beeld van een aantal opgeleverde projecten en uitgevoerde opdrachten. Uiteraard biedt een dergelijk overzicht slechts een summier beeld van onze realisaties en zijn we graag bereid via een persoonlijk gesprek nader onze competenties en kunde toe te lichten. Het betreft projecten die één voor één door onze Managing Director, Pascal Clinckaert werden opgeleverd de voorbije jaren. Aarzel niet contact op te nemen via pascal.clinckaert@clinckaert.eu en of via 32 475 37 39 24.

 

Uitvoering van opdracht als Managing Director voor een Europees georiënteerd dienstverlenend bedrijf
d
Middenlange termijn project

 • Execute Managing Director function for European focused company. Project has to be seen as a next step after the CFO function executed before. Function focused on the “operational” leadership to be provided to the company and its people, complementary to the CEO position focusing on some long term and strategic files.
 • Establish complete turnaround on stock management area being one of the service offerings provided by the company to the clients. Stock value reduced by 35 % driven by multiple actions at client side as well as internally. People brought in place and fully empowered to maintain focus and dedication on this critical stock ownership area for the company and its clients.
 • Implementation of needed organizational change was done to grow the accountability of people and the empowerment of some key people within the organization. Development of long term value for money via continuous guidance and coaching internal people of our client.
 • Assignment covered a 12 months’ timeframe to implement some critical changes including the handover of the full accountability MD function back to CEO of the company at the end. Professional exit executed as initially foreseen December 2010.
 • Long term value creation part of next steps in collaboration model between client & CMC 

  Opzet van een professionele Finance Organisatie voor een Europees georiënteerd dienstenverlenend bedrijf.
Lange termijn project

 • Establish complete turnaround within traditional accounting domain. Formal monthly closing process introduced covering 7 European countries within strict deadlines and including monthly Management Reporting for Management Team. Turnaround completed within 12 months timeframe via coaching & development existing resources. Reduction external accounting cost via full in sourcing activities.
 • Select a preferred financial institution to support the future growth of the company. Potential candidates were invited to participate, negotiations were set up & concluded successfully, full transparency within selection process to facilitate final GO / NO GO decision & finally the operational migration to new selected party. Six months timeframe for the whole process. Smooth implementation due to internal governance & professionalism involved people. Five mio EURO credit line brought in place via asset based financing mechanism.
 • Full centralization of all finance functions (accounts payable & accounts receivable) to exploit scale effects and facilitate standardization. Move from country approach towards centralized activity at headquarters.
 • Act as major catalyst for needed changes within the organization. Governance model changed.
 • Develop long term value for money via continuous development & coaching of internal people of customer.
 • Full time Finance Manager brought on board end 2009 followed by professional out phasing CMC December 2009.

Begeleiding Management buyout transactie kleinere onderneming actief in de bouwindustrie
Korte termijn project 

 • Counseling & interaction with existing Management Team within the scope of potential "Management Buyout".
 • High level follow up & advisory project on preparatory work, closing of the transaction and follow up of the execution afterwards.
 • Transaction realized in a 3 months' timeframe covering full scope as described above.

Opzet prestatiemeting voor een publiek dienstenbedrijf aan de hand van een relevante set van prestatie-indicatoren.
Korte termijn project

 • Opzet van een dashboard met enkele indicatoren die in één oogopslag laten zien hoe efficiënt en effectief gewerkt wordt door het dienstenbedrijf.
 • Opvolging naleving van goedgekeurde begroting van het dienstenbedrijf : opvolging Euro’s, FTE m.a.w. de input aangeleverd via goedgekeurde begroting. 
 • Opvolging van een relevante set van operationele indicatoren teneinde tot een objectieve meting te komen van de prestaties afgeleverd door het dienstenbedrijf, opvolging operationele resultaten. We spreken hier dus over de output via diensten opgeleverd door het dienstenbedrijf.
 • Oplijnen van de financiële opvolging van het goedgekeurde budget met een objectieve performantie meting van de achterliggende diensten die werden geleverd. Bijzondere aandacht hierbij voor kostenbewustzijn, efficiëntie en effectiviteit van de interne werking evenals kwaliteit van de aangeboden dienstverlening.
 • Opvolging van prestatie dienstenbedrijf versus "best in class benchmark" en voorstel tot correctieve actie.

Opzet van een business plan voor een start up binnen de "media" sector.
Korte termijn project 

 • Development and delivery of a global business plan covering 2010 – 2012 period.
 • Return on investment analysis for some new business propositions including scenario analysis. 
 • Delivery cash flow projection and projected need for funding to realize investment proposals.

Opzet van een klantendienst voor een beperkte groep van multinationale bedrijven en internationale organisaties.
Lange termijn project 

 • Development of a professional customer service organization.
 • Act as Single point of contact for customers nationally & internationally.  Foster the alignment at customer’s side. Objectives Belgium headquarters did not always match with objectives international headquarters in Europe or US.
 • Close some successful negotiations & implementations of agreed services with some large multinational companies and organizations.

Mentorshapsformule dienstverlenende organisatie.
Korte termijn project  

Het mentorschap gebeuren had tot doel het overdragen van opgedane ervaringen en kennis bij het aansturen van dienstverlenende en mandagen gedreven organisaties zoals associaties van advocaten, IT bedrijven, audit kantoren enz.. De performantie van dergelijke organisaties wordt in belangrijke mate bepaald door het succesvol opvolgen van de prestaties van de eigen medewerkers.

 • Opzet accurate en tijdige rapportering prestaties door de medewerkers van het kantoor, inclusief opvolging KPI's.
 • Implementatie van een standaard proces op het gebied van facturatie van het cliënteel.
 • Opvolging van een professionele inning van de klantenvorderingen met aandacht voor de impact of de kasstromen binnen de organisatie.

Begeleiding "opstartend" bedrijf actief in de voedingsindustrie en dit als lid van een adviesraad.
Korte termijn project 

 • Review investeringsprojecten inclusief onderliggend kostenmodel.
 • Beslissing rond herlokalisatie van het bedrijf. Problematiek betrof ondermeer uitbreidingsmogelijkheden van bestaande productie op toenmalige locatie, het invullen logistieke noden, mogelijkheden tot herlokalisatie.
 • Investeringsprojecten en herlokalisatie werden doorgevoerd.

Participatie projectteam in het kader van de opzet van een Shared Services Center voor Accounts Payable activiteiten van een brouwer.
Korte termijn project - eigen participatie beperkt tot deelfacet van het totale project.

 • Transfer European accounts payable activities world leading brewer to Shared Services Centre located in Eastern Europe.
 • Define transparency on "as is" procedures & processes as part of major project team. 
 • Build scenarios for future Shared Services Centre team members.

Opzet van een professionele en transparante organisatie binnen een ICT bedrijf, als lid van het Management Team en verantwoordelijk voor Finance & Program Office team.
Lange termijn project  

 • Meet budget expectations. IT organization has been outperforming budget expectations 3 years in a row. Favorable variance amounted to 12 mio Euro per annum.  The Executive Committee’s trust was gained.
 • Provide full transparency on Group IT spending. Full transparency was provided towards Business Units. A full cross charging process was put in place for all new development work.
 • Strengthen internal control mechanisms (chargeability of people, setting up key performance indicators & SMARTT target setting process).
 • Be an important role model and act as change facilitator.

Uitbouw van een start up tot een volwaardige en sterk groeiende internationale Business Unit binnen de Telecom wereld, als lid van het Management Team en verantwoordelijk voor Finance .
Lange termijn project   

 • Develop from scratch a professional wholesale organization being the market leader in Belgium and top 10 worldwide. The unit became the second revenue growth engine for the Group reaching 750 mio EURO turnover by 2000 mainly from new business. Products & services were developed, markets were defined, and customers were attracted.
 • Develop a strong and professional Finance organization. The finance organization had grown over these years from 4 to 45 people. Controlling mechanisms had been put in place, billing operation and collection activities were built and professionalized.
 • Be an important role model for people and act as change facilitator.

Opzet van een professioneel facturatiesysteem inclusief opvolging betalingen cliënteel binnen een continu en sterk evoluerende omgeving.
Lange termijn project  

 • Definition of consistent user requirements.
 • Negotiations with internal IT organization and the external supplier.
 • Lead end user acceptance testing and training of the users.
 • Successful implementation of the billing & collection system. Leading people though a major transition period under quite difficult circumstances.
 • Implement simultaneously a revenue assurance process meeting EXCO's expectations.

Implementatie van een professionele inning van alle klantenvorderingen en accurate inschatting van kredietrisico's nationaal en internationaal.
Lange termijn project   

 • Business evolved from bilateral friendly relations with traditional incumbents towards a fully open market characterized by heavy competition, new market players and tremendous chaos. National market did not exist and developed gradually. A leading collection process including full credit risk assessment had to be developed. 
 • Implementation of a credit risk assessment process with 2 external insurance companies.
 • Development internal process with sales organization. Convince sales force on the urgency for permanent monitoring in tempore non suspecto. The dotcom world did collapse only a few years later. No major losses occurred thanks to our proactive attitude contrary to some of our competitors
 • A strong & independent finance team leading the whole collection process was brought on board.
 •  

Algemene Voorwaarden - Sitemap


CMC bvba - Lindenlaan 7 – 9250 Waasmunster - Tel: 32 (0)52/46.46.46 - GSM: 32 (0)475/37.39.24 - Email: info@clinckaert.eu